Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Galvenie jēdzieni:

 • Pārdevējs – interneta veikals www.superbodite.lv;
 • Pircējs – jebkurš, kurš iepērkas interneta veikalā www.superbodite.lv;
 • www.superbodite.lv – interneta veikals, tā adrese ir www.superbodite.lv;
 • Puse – viena puse – Pircējs, otra puse – Pārdevējs, turpmāk līgumā abas sauktas par Pusēm;
 • Noteikumi – www.superbodite.lv preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi.

1.2. Šie Noteikumi ir Pircējam un Pārdevējam saistošs tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un pienākumi, preču iegādes, samaksas par tām, piegādes un nodošanas atpakaļ nosacījumi un kārtība, tāpat citi ar preču pirkšanu un pārdošanu www.superbodite.lv saistītie nosacījumi.

1.3. Pircējs, reģistrējoties www.superbodite.lv, šiem Noteikumiem piekrīt. Tāpat arī apliecina, ka ir tiesības reģistrēties un pirkt preces www.superbodite.lv

 • Ja Pircējs nepiekrīt vai nepieņem visus vai daļu Noteikumu, Superkrautuvele iesaka preces nepirkt.
 • Superkrautuvele neuzņemas nekādu atbildību, ja Pircējs, neņemot vērā rekomendācijas, nav iepazinies ar Noteikumiem un rezultātā tam ir radušies kādi zaudējumi.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, papildināt, labot Noteikumus. Pircējs par to tiks informēts pa e-pastu.

1.5. Reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā www.superbodite.lv ir tiesības:

 • rīcībspējīgām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesas ceļā;
 • nepilngadīgajiem līdz astoņpadsmit gadiem – tikai ar vecāku vai apgādnieku piekrišanu, izņemot gadījumus, ja tie neatkarīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
 • juridiskām personām;
 • visu iepriekš nosaukto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pirms iepirkšanās www.superbodite.lv Pircējam ir pienākums reģistrēties interneta veikala vietnē. Reģistrējoties Pircējam ir jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts, adrese un parole.

2.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz tā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtīšanai, maksāšanai un piegādes veikšanai, kā arī piekrīt, ka e-pasta adrese tiks izmantota tiešā mārketinga mērķiem.

2.3. Pircējam ir arī pienākums norādīt savus personas datus (vārdu, uzvārdu, preču piegādes adresi, tālruņa numuru), kas nepieciešami preču pirkšanai, piegādei un maksājuma veikšanai.

2.4. Pārdevējs garantē, ka visi dati tiks izmantoti tikai preču pirkšanai un tiešā mārketinga mērķiem.

2.5. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Citos gadījumos Pircēja personas datus trešajām personām drīkst atklāt tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

3. Pirkšanas-pārdošanas līgums

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo/-ās preci/-es un izveidojis preču grozu, nospiež norādi “APSTIPRINIET”.

3.2. Katrs preču pasūtījums, iepazīstoties ar Noteikumiem un apstiprinot tos, pielīdzināms pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai.

3.3. Līgums uzskatāms par izpildītu, kad Pircējs ir samaksājis par pasūtītajām precēm un Superkrautuvele piegādā preces Pircējam.

3.4. Līgums uzskatāms par izbeigtu, ja Pircējs atsauc pasūtījumu, proti, nesamaksā par pasūtītajām precēm 12 stundu laikā. Šādā gadījumā Pircējam nav tiesību saņemt preces, kuras tas gatavojās iegādāties.

3.5. Līgums tiek slēgts Latviešu valodā.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces www.superbodite.lv , ievērojot šos Noteikumus.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar www.superbodite.lv , informējot Pārdevēju rakstveidā (pa e-pastu), norādot preci, ko tas vēlas nodot atpakaļ, tās pasūtījuma numuru un nodošanas atpakaļ iemeslu ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no mantas piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgums noslēgts par (ievērojot “Lietu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kad līgums tiek noslēgts, izmantojot attālināto sakaru līdzekļus, noteikumus”, ko apstiprinājis Ekonomikas ministrs ar 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258):

 • parfimēriju, kosmētiku un tualetes līdzekļiem;
 • fotogrāfijas un kinematogrāfijas precēm;
 • drukātajām grāmatām, reprodukcijām un citiem poligrāfijas nozares izstrādājumiem;
 • audumiem;
 • paklāju tipa grīdas segumu, izņemot paklājus un paklājiņus;
 • adīto vīriešu, bērnu, sieviešu apakšveļu;
 • zīdaiņu apģērbu;
 • zeķbiksēm, zeķēm, garajām zeķēm un līdzīgām precēm;
 • šūtiem vīriešu, sieviešu vai bērnu apakškrekliem, naktskrekliem, pidžamām un līdzīgām precēm;
 • krūšturiem, korsetēm un līdzīgām precēm;
 • pērlēm, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, izņemot mākslīgo bižutēriju;
 • televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparātiem;
 • pulksteņiem;
 • mēbelēm, gultas piederumiem, lampām;
 • rotaļlietām, spēlēm;
 • optikas precēm.

4.3. Pircējs var izmantot 4.2. punktā paredzētās tiesības tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota.

4.4. Pircējam ir pienākums samaksāt par iegādātajām precēm un tās pieņemt šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un par pirkšanas brīdī spēkā esošām cenām.

4.5. Pircējas apņemas glabāt un nenodot trešajām personām savus pievienošanās vietnei www.superbodite.lv datus. Pretējā gadījumā Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam.

4.6. Pircējs apņemas reģistrējoties norādīt pareizus datus un, tiem mainoties, atjaunot tos. Ja pircējs neatjauno savus datus vai iesniedz tos kļūdainus un rezultātā savlaicīgi nesaņem, vispār nesaņem u. tml. preces, rodas papildu maksājumi un citas ar preču piegādi saistītas izmaiņas, tam nav tiesību iesniegt www.superbodite.lv pretenzijas.

 

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbam, datu drošībai un/vai nepilda Pircēja saistības, Pārdevējam ir tiesības dzēst Pircēja reģistrāciju vai ierobežot piekļuvi www.superbodite.lv .

5.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi interneta veikala pakalpojumiem.

5.3. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt uz norādīto adresi.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju.

7.4. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējas nevar piegādāt www.superbodite.lv iegādātās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt analogu preci. Pircējam atsakoties, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces iegādes dienas.

7.5. Pārdevējam ir tiesības organizēt dažādas akcijas, jebkurā brīdī mainīt to nosacījumus, izbeigt tās, kā arī piemērot atlaides.

6. Preču cenas

6.1. Preču cenas www.superbodite.lv tiek norādītas eiro, PVN iekļauts cenā.

7. Norēķināšanās par precēm

7.1. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

 • interneta banka, norēķinu partneris – mokejimai.lt;
 • pārskaitot tieši uz UAB “Euro Trade LT” (uzņ. reģ. Nr. 301800717) kontu Nr. LT77 7044 0600 0646 6090 (banka: AB SEB bankas, b. k.:70440), kā maksājuma mērķi norādot pasūtījuma numuru.

7.2. Pircējas apņemas par precēm norēķināties nekavējoties. Tikai pēc Pircēja norēķināšanās tiks izveidots preču sūtījums.

8.  Preču piegāde

8.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. (t. p. 4.6. punkts).

8.2. Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis, arī “Lietuvos paštas”.

8.3. Preču piegādes maksa uz ES valstīm – 20 EUR;

8.4. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču piegādes maksu.

8.5. Preces piegādes provizoriskais termiņš – līdz 7 darba dienām. Pārdevējs apņemas veltīt visas pūles, lai iegādātās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk.

8.6. Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma un preces stāvokli un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu.

 • Pircējam parakstot nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek pieņemts, ka sūtījums nodots atbilstošā stāvoklī, preču bojājumu, kas radušies ne ražošanas brāķa dēļ, kā arī preču komplektācijas neatbilstību nav.
 • Konstatējot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece ir bojāta un/vai ir neatbilstošā komplektācijā, Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā un, piedaloties Pārdevējam vai tā pārstāvim, sastādīt sūtījuma un/vai preces bojājuma (neatbilstības) aktu brīvā formā. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem, ja tie nav rūpniecisks brāķis, kā arī par preču komplektācijas neatbilstību, ja šīs neatbilstības var konstatēt, apskatot preces ārpusi.

8.7. Visu pārdodamo preču parametri tiek norādīti katras preces komplektā esošajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai saistībā ar Pircēja izmantotā monitora īpatnībām.

9. Preču nodošana atpakaļ

9.1. Pārdodamo preču trūkumi novēršami, nekvalitatīvās preces apmaināmas, nododamas atpakaļ, ievērojot “Mantu nodošanas atpakaļ un apmaiņas noteikumus”, kas ir apstiprināti ar Ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 “Par Mantu nodošanas atpakaļ un maiņas noteikumu apstiprināšanu”.

9.2. Ja Pircējam ir pārdotas neatbilstošas kvalitātes preces un pārdevējs ar Pircēju nav atrunājis tās trūkumus, Pircējam ir tiesības 7 (septiņu) darba dienu laikā no samaksas brīža pārdevējam pieprasīt:

 • apmainīt neatbilstošas kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci;
 • attiecīgi samazināt preces cenu;
 • saprātīgā termiņā bez atlīdzības novērst preces trūkumus;
 • pieprasīt atmaksāt par preci samaksāto naudu.

9.3. Pircējam, nododot atpakaļ preces, jāievēro šādi nosacījumi:

 • precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;
 • precei jābūt Pircēja nesabojātai;
 • precei jābūt nelietotai, nezaudējušai preces izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u. c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek nodota atpakaļ nekvalitatīva prece);
 • precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;
 • nododot atpakaļ preci, nepieciešams iesniegt tās iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāds tika izdots) un jāaizpilda dokuments par nodošanu atpakaļ.

9.4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preci, ja nav ievēroti nosacījumi, kas paredzēti 9.3. punktā.

9.5. Nododot atpakaļ vai mainot kvalitatīvu preci, tās sūtīšanas izdevumus sedz pats pircējs.

9.6. Preču nodošana atpakaļ un maiņa notiek, ievērojot “Mantu nodošanas atpakaļ vai maiņas noteikumus”, kas apstiprināti ar Ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217, kā arī ievērojot “Mantu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, ja līgums tiek noslēgts, izmantojot sakaru līdzekļus, noteikumus”, kas apstiprināti ar Ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258.

9.7. Nauda par atpakaļ nodotajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

10.  Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību un drošību. Ja Pircējs reģistrācijas formā norāda neprecīzus datus, trešajām personām atklāj savus personas vai pievienošanās vietnei www.superbodite.lv datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja radušos tiešo zaudējumu atlīdzību.

10.2. Pircējs pilnībā atbild par savām darbībām, ko tas veic pēc pievienošanās www.superbodite.lv.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, ja zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī šāda izdevība viņam tika nodrošināta.

10.4. Ja rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.  Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie Noteikumi ir sastādīti, ievērojot Lietuvas Republikas tiesību aktus.

11.2. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.